eFFect Festival Den Bosch

Huisregels

 1. Bezoekers zijn verplicht een geldig legitimatiebewijs bij zich te dragen die op verzoek getoond dient te worden. Kinderen onder 12 jaar moeten onder begeleiding van hun ouders zijn.
 2. Het gebruik of verhandelen van drugs is niet toegestaan op eFFect Festival. Bij constatering van (openlijk) gebruik en/of bezit volgt inbeslagname en/of overdracht aan de politie. Security kan controleren en verboden materialen innemen.
 3. In het kader van de veiligheid kan eFFect Festival haar bezoekers fouilleren en (hand)tassen doorzoeken. Het meebrengen naar en/of het in bezit hebben van etenswaren, (alcoholhoudende) dranken, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, drugs, (vuur)wapens en/of andere gevaarlijke of verboden voorwerpen of stoffen, is niet toegestaan.
 4. Houd het terrein schoon. Afval en sigarettenpeuken in de daarvoor bestemde bakken.
 5. Alcohol: Er wordt op het hele terrein geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar. Bij twijfel kunnen onze medewerkers vragen om legitimatie. Het is mogelijk om bij de kassa een 18+ stempel te halen, hierbij vooraf legitimeren.
 6. Uit veiligheidsoogpunt en volgens de verleende vergunning wordt op het festivalterrein alleen in plastic glazen geschonken. Het gebruik van glaswerk is niet toegestaan, uitgezonderd in de Spiegeltent. Het is verboden om glaswerk(glazen of flesjes) mee te nemen naar andere activiteiten op het terrein.
 7. EHBO & Security: Op het festivalterrein is security en een EHBO-post aanwezig. eFFect verzoekt de bezoekers alle medewerking te verlenen aan het werk van de EHBO/Security en aanwijzingen van medewerkers van eFFect, security en EHBO op te volgen.
 8. Horeca/muntenverkoop: Op het festivalterrein wordt bij bar en catering betaald met bonnen. Deze bonnen zijn bij de kassa’s te koop. Bonnen kopen kan zowel contant als per pin(pinnen wordt aangeraden).
 9. Parkeren van auto’s en fietsen uitsluitend op de daarvoor aangewezen plekken.
 10. Bezoekers van eFFect Festival betreden het festivalterrein op eigen risico. eFFect Festival aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van eFFect Festival, van personen in haar dienst, of van andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens of in verband met het verblijf op eFFect Festival.
 11. eFFect Festival behoudt zich het recht voor om bezoekers die in beschonken toestand en/of onder invloed van verdovende middelen verkeren de (verdere) toegang te weigeren/ontzeggen.
 12. Roken in overdekte ruimtes is niet toegestaan.
 13. Het is niet toegestaan buiten de daartoe bestemde toiletten te urineren.
 14. Bedreiging, mishandeling, discriminatie, ongewenste intimiteiten en ander hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag wordt door eFFect Festival niet getolereerd.
 15. Bezoekers zijn gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van (beveiligings-) medewerkers van eFFect Festival te allen tijde op te volgen.